Privathemtjänst i Sverige AB (före detta 55plussare assistans & hemtjänst AB) startade 2009 med huvudkontor i Uppsala. Vi är ett svenskt, familjärt, privat företag som är godkända att bedriva hemtjänst på en rad orter i Sverige. Vi har som målsättning att ge dig en helhetsupplevelse inom vård och omsorg. Vi är även godkända att utföra personlig assistans enligt kategori 3 och det i hela Sverige.

Vår personal och kompetens

Med vår kunskap, erfarenhet och sociala kompetens vill vi vara ett stöd för dig som väljer oss. Vårt goda bemötande är vår utgångspunkt och styrka för ett framgångsrikt arbete med nöjda kunder. Vår verksamhet präglas av respekt för varje individs behov, resurser och önskemål. Privathemtjänst i Sverige AB utgår ifrån en värdegrund som betonar alla människors lika värde. I vår grundtanke ingår att du som kund har ett avgörande inflytande över hur, när samt av vem insatsen ska utföras.